ÖSTERSUND – Badhusparken

Storlek: 2 st väggar, båda är 10 m långa
Adress: Badhusparken, vid skateparken