Historia

Graffitifrämjandet (GF) är en ideell förening som bildades år 2011 i Stockholm. Stockholm präglades då av sträng nolltolerans mot alla former av gatukonst och graffiti, något GF hade som mål att förändra. Idén om föreningen väcktes efter Riksteaterns gatukonstkonvent Art of the Streets 2010. Det momentum som frågan fått efter konventet behövde en enad röst för att bemöta nolltoleransförespråkare, i decennier har det funnits främjare och eldsjälar som fört debatten, men GF blev den organisation som kunde knyta samman dessa olika personer.

Idén med GF var och är att vi med en enad röst kan nå längre. Genom att ha en förening med medlemmar kan vi sätta ytterligare kraft bakom orden när vi för fram våra önskemål och åsikter. Det gör det även lättare att söka externa medel och utforma samarbeten när det inte är knutet till en specifik person utan till en styrelse. Föreningens styrelseledamöter väljs in hälften på 1 respektive 2 år för att säkra föreningens framtid.

GFs första tid som förening präglades både av med- och motgångar. Det fanns de inom kulturen som ifrågasatte oss innan vi hade hunnit genomföra något och ännu inte riktigt visste hur vårt arbete skulle se ut. Från nolltoleransförespråkare kallades vi för en "tankesmedja för klottrare". Det var nog egentligen först under 2012 som föreningen gjorde sig synlig på riktigt. Utöver medarrangörskapet till Art of The Streets gjordes också ett graffitikollo, även det tillsamman med Riksteatern. Vi inledde även ett samarbete med Subtopia i Botkyrka och kunde genom detta bygga en öppen vägg om hela 90 meter där som ett par år senare kompletterades med en mindre vägg.

Året därpå 2013 gjordes en turné med namnet Walls of Fame tillsammans med Riksteatern. Tillsammans med Mad C från Tyskland, Kaos från Sverige och Bates från Danmark besökte turnén Botkyrka, Karlstad, Nyköping, Malmö och Göteborg för att hylla dessa städers positiva arbete med öppna väggar. När det treåriga Riksteaterprojekt under namnet Movement avslutas begränsas GFs möjligheter att göra stora påkostade arrangemang vilket gjorde att föreningen lade mer tid på att försöka påverka politiker och föra debatt.

Efter valet 2014 hade Stockholm fått en röd-grön-rosa majoritet i stadshuset som valde att stryka delar ur den kritiserade klotterpolicyn och deklarera slutet på nolltoleransen. Ett viktigt steg som inte hade tagits utan GFs arbete, stöd och påtryckningar. Under 2015 lades förslag om öppna väggar på Södermalm i Stockholm, förslaget kom att utredas med GF som expertis för att under sensommaren 2016 resultera i en öppen vägg i Tantolunden i Stockholm.

GF har genom åren även gjort mycket annat i form av samarbeten, förmedling av jobb till konstnärer och kunskapsspridning. Nätverket har vuxit med avdelningar och vänföreningar på flera platser i landet. GF var en del av Riksteatern fram till 2016 då man lämnade, för att stå helt på egna ben och göra medlemskapet gratis.

2016 fick vi äntligen forskning* som visar på de många positiva egenskaperna hos öppna väggar och att de inte leder till ökad skadegörelse. Under 2016 rekommenderade Brottsförebyggande rådet svenska kommuner att kontakta GF för expertis i frågor kring öppna väggar.

Under 2017 arbetar GF på ett uppdaterat samarbetsavtal med Studiefrämjandet och förstås vidare för att främja graffiti och gatukonst!

*Rapporten som är genomförd av Urban Utveckling och Samhällsplanering och finansierad av BRÅ har titeln ”FRI KONSTNÄRLIG PLATTFORM ELLER SANKTIONERAD BROTTSKULTUR? UTVÄRDERING AV ÖPPNA GRAFFITIVÄGGAR SOM MÖJLIG BROTTSPREVENTION” och kan läsas i sin helhet här (https://tinyurl.com/ydggk293).