Styrelsen

Målet med vår styrelse är blandade kompetenser och erfarenheter, men med en stabil grund och kamp för graffiti och en lika syn på konstnärlig frihet.

Saskia Tombrock
Ordförande
Saskias konstnärliga fokus är framförallt graffiti, grafisk design och animation. Hon har tidigare arbetat inom bl.a Enköpings kommuns upplevelseförvaltning med olika konstworkshops samt som delledare inom flera Skapande Skola projekt.

Junior Lindgren
Sekreterare
Junior är en föreningsmänniska med många års erfarenhet inom styrelsearbete. Har sin konstnärliga bakgrund inom gatukonst. Jobbar inom kultursektorn.

Stephanie Bleier
Kassör
Har tidigare arbetat för Graffitiförmedlingen och jobbar med WallStreet och Terminalen.

Yonas Lindskog
Ledamot
Yonas har rötter i 80-talets Stockholms graffiti och arbetar sedan några år heltid med ungdomar i olika projekt där graffitin ständigt är central. Han har även agerat projektledare, konstvandringsguide och mycket annat på Helsingborgs street art och graffiti scen sedan flytten till Skåne på 00-talet. När han inte arbetar professionellt med gatukonst så målar han, fotograferar och driver en podcast, om graffiti så klart.

Thomas Gunnarsson
Ledamot

Isa Winter Maxe
Ledamot

Alexander Ensani
Suppleant