Styrelsen

Målet med vår styrelse är blandade kompetenser och erfarenheter, men med en stabil grund och kamp för graffiti och en lika syn på konstnärlig frihet.

Anders Marcus
Ordförande
Anders är konstnär, spindoctor och avantgardist. Aktiv inom civilsamhället och driver Kista Ungdomsgård.

Mari Yokoichi
Sekreterare
Mari har genom åren ägnat sig åt olika estetiska uttryck. Hon skapar med många olika medier såsom fotografi, måleri, installationer och började för något år sedan med graffiti. Hon har många års erfarenhet av föreningsarbete från kampsportsvärlden. Hållit i graffitiworkshops för barn 3-6 år.

Stephanie Bleier
Kassör
Har tidigare arbetat för Graffitiförmedlingen och har bland jobbat med WallStreet.

Marc Ljungström
Ledamot
Marc är konstnär med rötter i graffitin. Även han aktiv inom civilsamhället och jobbar som fritidsledare.

Tobias Barenthin Lindblad
Ledamot
Tobias är författare och redaktör på förlaget Dokument Press. Han målade graffiti som tonåring och har sedan 1992 arbetat offentligt för graffiti i Sverige. Först som medgrundare till graffititidningen UP, sedan mitten av 1990-talet som föreläsare och graffitiworkshopledare.

Saskia Tombrock
Suppleant
Saskias konstnärliga fokus är framförallt graffiti, måleri, grafisk design och tatuering. Hon har tidigare arbetat inom bl.a Enköpings kommuns upplevelseförvaltning med olika konstworkshops samt som delledare inom flera Skapande Skola projekt.