Vänföreningar

GF Stenungsund
Kontakt: gfstenungsund@gmail.com

GF Uppsala
Kontakt: uppsala@graffitiframjandet.se

GF Dalarna
Kontakt: info@graffitidalarna.se

Graffitikommissionen Eskilstuna
Kontakt: graffitikommissionen@gmail.com

GF Gotland
Kontakt: streetsocietyvisby@gmail.com

Vänner

Göteborg: www.urbankonst.se