LERUM – Lerumväggen

Storlek: L = 15 m, H = 2 m
Adress: Stenkullens skatepark, Gråbovägen 13, Lerum