JÖNKÖPING – Vätterstranden

Storlek: L = 10 m, H = 2,7 m. Fram- och baksida.
Adress: Vätterstranden, ungefärlig adress Huskvarnavägen 5 (vid volleybollplanerna)
Mer info: https://www.jonkoping.se/upplevagora/kultur/konst/graffiti

Det är inte längre tillåtet att måla i gångtunneln vid Talavidsskolan (under Junegatan i korsningen med Dunkehallavägen).

Uppdaterad jul-20