HELSINGBORG – PixlaPiren

Storlek: 150 m fördelat på ca tio olika väggar med olika höjd.
Adress: Oceanhamnen 2 (Gamla Oslopiren), Helsingborg.
Mer info: https://www.streetarthbg.se/category/platser/

Uppdaterad jun-20