HELSINGBORG – Gåsebäck

Storlek: L = 250 m
Adress: Gåsebäcksgatan 2, Gåsebäcks industriområde

https://www.instagram.com/gasebackgraffitipark/

Uppdaterad: jun-20