GÄVLE - Länsmuseet

Material: Plywood

Väggen är öppen endast sommartid.

Mer info:
lansmuseetgavleborg.se/oppengraffitivagg

Uppdaterad: jul-20