H.o.n

Jag arbetar med ett utforskande av kulturens skapande av naturen, folktro, om föreställningar om magi, om skogens plats i vårt moderna samhälle. Det finns mer än bara planterade träd i skogen, och jag vill genom mitt konstnärsskap utforska nutida och historiska trosuppfattningar i sagan om den.
Jag tycker om det fysiska, taktila och det levande. Utbildad på Konstfack med en kandidat från 2021. Arbetar med utställningar, workshops, offentlig konst.

Insta: https://instagram.com/__h.o.n__

H.o.n
H.o.n
H.o.n
H.o.n
H.o.n
H.o.n